CNY Gathering invited by Hong Kong Economic and Trade Office together with Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia ( MITI )

CNY Gathering invited by Hong Kong Economic and Trade Office together with Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia ( MITI ) – YB Tuan Liew Chin Tong, Ahli Majlis MPAJ Zon 24 – Tuan Lee Wen Bin, Ahli Majlis MPKj Zon 11 – Tuan Raymond Kwan Say Hong, our Core Team – YeeLiing Lim, Daniel Chong, Jimzs Tang, Alvin Fang and Jeff Lee.